Beste leden van TV Leveroy, T-Ell en TC Kelpen-Oler,

Vanaf vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli is het tijd voor het LEK dubbeltoernooi 2022.
De onderdelen waarvoor je je kan inschrijven zijn: heren dubbel A (Speelsterkte 5/6 – hoogste niveau)
en B (Speelsterkte 7/8/9) en dames dubbel (A (Speelsterkte 5/6 – hoogste niveau) en B (Speelsterkte
7/8/9). Zijn er binnen één van de categorieën te weinig deelnemers dan delen wij jullie in onderling
overleg, in de andere categorie.
De inschrijving staat open voor alle volwassen leden en zomerleden van de drie betrokken verenigingen. Inschrijven vóór 14 juni.

De poulewedstrijden zijn van vrijdag 24 juni t/m woensdag 29 juni bij alle drie de verenigingen. Op
donderdag worden de halve finales gespeeld en op vrijdagavond 1 juli zijn de finales in Ell. We streven naar poules van 4 zodat iedereen minimaal 3 wedstrijden kan spelen.
We spelen twee sets, dus er kan ook gelijk gespeeld worden. Winst = 2 punten, gelijk spel 1 en verlies
0 punten. We doen dit o.a. omdat we drie rondes per avond willen spelen en het kan voorkomen dat
je twee wedstrijden op één avond moet spelen, dit proberen we wel te voorkomen.

Inschrijven gaat via www.toernooi.nl. Zoek op LEK dubbel Toernooi 2022 of via onderstaande link:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=82862f79-e6df-435f-90ce-3d3a2a578404

Iedereen moet zich apart inschrijven en de partner vermelden. Je moet je registreren als je je wilt
aanmelden. Veranderingen kunnen nog worden aangepast tot en met 14 juni 2022.
Heb je geen partner maar zou je wel graag mee willen doen? Geef je op en vermeld daarbij dat je nog
een partner zoekt. Wij proberen je te koppelen aan een andere deelnemer van ongeveer hetzelfde
niveau.

Je mag per koppel één avond als verhindering opgeven. Wel mag je iedere dag aangeven als je niet
om 18.00 kunt starten. Kunnen de wedstrijden niet doordeweeks gespeeld worden, dan worden er
wedstrijden gepland in het weekend van 25 en 26 juni.
Ook het weekend mag je als verhindering opgeven
Op de donderdag en vrijdag van de finaleweek dien je beschikbaar te zijn!

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon. Maak het geld voor aanvang van het toernooi over naar:
NL49RABO0113908989 ovv LEK DUBBEL 2022.

Namens de organisatie,
Johan en Wil (TVL)
Siri, Robert (T-Ell)
Wouter (TCKO)