WELKOM BIJ
TENNIS Club
KELPEN OLER

TCKO is een kleine maar zeer gezellige tennisclub in de Leudalse kern Kelpen-Oler. Met twee gravelbanen midden in het dorp, een fijne locatie voor recreatief tennis, waarvan meerdere dagen in de week gebruik gemaakt wordt.

Een aantal leden speelt ook in toernooien mee, zoals bijvoorbeeld het LEK-toernooi, in samenwerking met zusterverenigingen T-Ell (Ell) en TVL (Leveroy).

Heb je interesse om ook (weer) te gaan tennissen, stuur even een bericht (via het contactformulier of een van de mailadressen) of loop even binnen als er getennist wordt!

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

ondertussen op facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

Algemene informatie

TCKO / tennispark
Bezoekadres: Limburgstraat 1, 6037 SH  Kelpen-Oler
Postadres: Prins Bernhardstraat 22, 6037 RW  Kelpen-Oler

Alle (nieuwe) leden kunnen via de penningmeester een sleutel van het sportcomplex krijgen tegen een borgsom van €10,-.


BESTUUR

Voorzitter
functie vacant
@ voorzitter@tcko.nl

Secretaris
Ron van de Winkel
@ secretaris@tcko.nl

Penningmeester
Frans Bouwmans
@ penningmeester@tcko.nl

Bestuur/ledenadmin.
Erik Raemakers
@ ledenadministratie@tcko.nl

BAANREGLEMENT

 1.  Toegang en tennis recht.

Recht van toegang tot het tenniscomplex hebben alleen zij die lid zijn en het contributiegeld betaald hebben en niet leden die zijn geïntroduceerd en het introductiegeld betaald hebben in de daarvoor bestemde koker. Jeugdleden van TELL of TVL kunnen kosteloos geïntroduceerd door jeugdleden van TCKO met inachtneming van de voorwaarden in dit reglement.

 

2: Introductie.

Kosten zijn € 3,- per uur per introducé: jeugdigen jonger dan 18 jaar € 1,50.
Degene die introduceert moet meespelen.

 

3: Speeltijden en duur voorkeurstijden.

Speeltijden zijn voor iedereen gelijk. Met dien verstande dat na 00.00 uur de verlichting uit is. Uitzondering op deze regel is bij competitiewedstrijden. Speelduur bij enkel 30 minuten en bij dubbel 60 minuten. Maar normaal gesproken in goed overleg met de partij die aan het wachten is.

 

4: verlichting.

Bediening van de verlichting volgens aanwijzing bij de meterkast.

 

5: Baanreservering.

Reserveren van banen op bepaalde dagen of tijden kan alleen met toestemming van het bestuur. Alleen het bestuur heeft het recht om de banen op bepaalde dagen en tijden te reserveren voor training, wedstrijden, onderhoud of anderszins.

 

6: Deelname aan competitie of uitwisseling.

A) Het bestuur zal trachten te bevorderen dat leden van tennisclub TCKO deelnemen aan een competitie of uitwisseling.
B) Indien leden van TCKO willen deelnemen aan een competitie of uitwisseling dient het bestuur hierover formeel (schriftelijk of via e-mail) te worden geïnformeerd.
C) De informatie moet door het bestuur zijn ontvangen één maand voordat de inschrijving van betreffende competitie of uitwisseling sluit.
D) Het bestuur zal de banen ter formeel beschikking stellen aan de deelnemers van de competitie of uitwisseling. Hierdoor kunnen overige leden geen gebruik maken van de banen.
E) De data en tijden worden tijdig aangegeven door het bestuur op het infobord en op de website.
F) Het bestuur behoudt zich het recht voor dit reglement uit te breiden en/of aan te passen.

 

 7: Schoenen.

Tennisbanen uitsluitend te betreden met tennisschoenen.

 

8: Onderhoud.

Men is verplicht zich te houden aan de instructies betreffende het onderhoud. De instructies zullen kenbaar gemaakt worden op het publicatiebord of op een voor ieder waarneembare plaats worden opgehangen.

 

9: Algemeen:

Alleen zij die deelnemen aan het tennisspel mogen op de banen. Toeschouwers en wachtenden dienen achter de afrastering te blijven. (Niet op de afrastering zitten).

 

10: Eigen risico.

Voor diefstal, vermissing en beschadiging is de tennisvereniging en het bestuur niet aansprakelijk.

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

TENNIS CLUB KELPEN OLER

Limburgstraat 1
6037 SH
Kelpen-Oler